Инвертер Клима Уреди

KLIMA TESLA TT51EX21-1832IA

СПЕЦИФИКАЦИЈА
– Енергетска класа (SEER/SCOP): A++ (6.1/4.0)
– Максимален капацитет на ладење: 5910 W
– Максимален капацитет на греење: 6070 W
– Просечна моќност: 5100/5100 W
– Влезна моќност ладење: 1580 W
– Влезна моќност греење: 1374 W
– Проток на воздух: 800.00 m3
– Капацитет на одвлажнување: 0.00 l/h
– Ниво на бучава: 53.00 dB
– Работна температура: Од -20 ℃ до 53 ℃
– Маса внатрешна единица: 10.00 kg
– Маса надворешна единица: 35.00 kg
– Препорачана површина: До 55 м2
– Фреон: R32
– Филтри: Филтер за прашина
– Димензии надворешна единица: 835 x 605 x 360
– Димензии внатрешна единица: 910 x 294 x 206

Add to basket

KLIMA TESLA TT68EX81-2432IAW

СПЕЦИФИКАЦИЈА
– ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (SEER/SCOP): A++ (6.1/4.0)
– МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ЛАДЕЊЕ: 7800.00 W
– МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ГРЕЕЊЕ: 7900.00 W
– ПРОСЕЧНА МОЌНОСТ: 6810/6870 W
– ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ЛАДЕЊЕ: 2257 W
– ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ГРЕЕЊЕ: 2063 W
– ПРОТОК НА ВОЗДУХ: 1100.00 m3
– КАПАЦИТЕТ НА ОДВЛАЖНУВАЊЕ: 2.00 l/h
– НИВО НА БУЧАВА: 51.00 dB
– РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: ОД -20 ℃ ДО 53 ℃
– МАСА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА: 13.00 kg
– МАСА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА: 40.00 kg
– ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: До 70 м2
– ФРЕОН: R32
– ФИЛТРИ: Филтер за прашина
– ДИМЕНЗИИ НАДВ. ЕДИНИЦА: 920 X 699 X 380 mm

Add to basket

KLIMA TESLA TT51TP21-1832IAWT

СПЕЦИФИКАЦИЈА
– ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (SEER/SCOP): A++ (6.10/4.0)
– МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ЛАДЕЊЕ: 5900.00 W
– МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ГРЕЕЊЕ: 6080.00 W
– ПРОСЕЧНА МОЌНОСТ: 5100/5130 W
– ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ЛАДЕЊЕ: 1574 W
– ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ГРЕЕЊЕ: 1382 W
– ПРОТОК НА ВОЗДУХ: 820.00 m3
– КАПАЦИТЕТ НА ОДВЛАЖНУВАЊЕ: 1.80 l/h
– НИВО НА БУЧАВА: 50.00 dB
– РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: ОД -20 ℃ ДО 53 ℃
– МАСА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА: 11.00 kg
– МАСА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА: 35.00 kg
– ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: До 55 м2
– ФРЕОН: R32
– ФИЛТРИ: Филтер за прашина, Јонизатор
– ДИМЕНЗИИ НАДВ. ЕДИНИЦА: 853 X 602 X 349 mm

Add to basket